ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Επωνυμία : Μανωλαράκης Αρίστος & Κων/νος Ο.Ε.
Διεύθυνση :
Χατζηγιάννη 8 , Καρλόβασι Σάμου

Δραστηριότητα :
Εμπορία Ηλεκτρικών Υπολογιστών

Τηλέφωνο
: 22730-79088

FAX :
22730-79104

web site : www.infospot.gr
 
Επωνυμία : Χατζηαντωνιάδης Κωνσταντίνος (Εlectronet)
Διεύθυνση : οδός Γοργύρας , Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα : Εμπορία Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών Ειδών
Τηλέφωνο : 22730-89410 , 22730-89411
FAX : 22730-89419
e-mail: [email protected]
Επωνυμία : Inkfills
Διεύθυνση : οδός Ιπποκρατου Ζαΐμη, Καρλόβασι Σάμος
Δραστηριότητα : Αναγόμωση Ανακατασκευή Μελανοδοχείων Εκτυπωτών
Τηλέφωνο : 22730-33917
FAX : 22730-33917
e-mail: [email protected]
Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr