ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Μηχανολόγοι (3)

Επωνυμία : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση : Κανάρη & Εμμ. Σοφούλη, Σάμος
Δραστηριότητα :
Μηχανολόγος Μηχανικός (ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

Τηλέφωνο : 22730-27537, 6974719380
FAX : 22730-61137
E-mail : 
Επωνυμία : Μηχανολόγος Μηχανικός (Σπυριδώνης Ελευθέριος)
Διεύθυνση : Θεμ. Σοφούλη , Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα : Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνο : 22730-30370, 6942434421
Fax : 22730-30370
E-mail : e-mail: [email protected]
Επωνυμία : Μαργαρώνης Δημήτριος
Διεύθυνση : Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα : Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Τηλέφωνο : 22730-33414, 6977203306
Fax : 22730-33414
Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr