ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Δικηγόροι-Συμβολαιογράφοι (28)

Επωνυμία : Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
Διεύθυνση : Χατζηγιάννη Καρλόβασι, Σάμος
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730 34953
FAX : 22730 34953
E-mail : [email protected]
Επωνυμία : Θαλασσινός Θαλασσινός & Φωτεινή Θαλασσινού
Διεύθυνση : Γοργύρας 1 & Θεμιστοκλή Σοφούλη
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730-32984, 6942017238
FAX : 22730-33533
E-mail : [email protected]
Επωνυμία : Ιωάννης Γ. Χατζηκωνσταντής
Διεύθυνση : Λυκούργου Λογοθέτη 58, Βαθύ Σάμου
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730-27230
FAX : 22730-23603
Επωνυμία : Καραγιάννη Φαλκώνα
Διεύθυνση : Σάμος
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730 80462
FAX : 22730 80462
E-mail : [email protected]
Επωνυμία : Δημόπουλος Λουκάς
Διεύθυνση : Καρλόβασι, Σάμος
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730 30560
FAX : 22730 35333
E-mail : [email protected]
Επωνυμία : Διακανδρέου Εμμανουέλα
Διεύθυνση : Χατζηγιάννη 18 , Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730 30854
FAX : 22730 30854
E-mail : [email protected]
Επωνυμία : Πασαγιάννης Ι. Κωνσταντίνος
Διεύθυνση : Γυμνασιάρχου κατεβαίνη 2, Σάμος
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730 23034
FAX : 22730 23034
E-mail : [email protected]
Επωνυμία : Τζερέτας Βαγγέλης
Διεύθυνση : Πλατεία Ειρήνης, Πυθαγόρειο Σάμου
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730 61633
FAX : 22730 61633
E-mail : [email protected]
Επωνυμία : Καλτάκης Ιωάννης
Διεύθυνση : Πλουτάρχου 10, Σάμος
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730 81014
FAX : 22730 81014
E-mail : [email protected]
Επωνυμία : Φραγκεδάκη Σοφία
Διεύθυνση : Γοργύρας, Καρλόβασι
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 6934 283312
FAX : -
E-mail : -
Επωνυμία : Χατζηκωνσταντής Ιωάννης
Διεύθυνση : Λ. Λογοθέτη 58, Σάμος
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730 27230   22730 23603
FAX : 22730 23603
E-mail : [email protected]
Επωνυμία : Κολλάρος, Ευσταθίου, Μαυρογιώργη & Συνεργάτες
Διεύθυνση : Λυκούργου Λογοθέτη 50, Σάμος
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730 28870    22730 25077
FAX : 22730 25077
E-mail : [email protected]
Επωνυμία : Ευσταθίου Μαρία-Ιωάννα
Διεύθυνση : Λυκούργου Λογοθέτη 50, Σάμος
Δραστηριότητα : Δικηγορικό Γραφείο
Τηλέφωνο : 22730 27793
FAX :
Email:
[email protected]
Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr