ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Υπολογιστές (3)

Επωνυμία : Μανωλαράκης Αρίστος & Κων/νος Ο.Ε.
Διεύθυνση :
Χατζηγιάννη 8 , Καρλόβασι Σάμου

Δραστηριότητα :
Εμπορία Ηλεκτρικών Υπολογιστών

Τηλέφωνο
: 22730-79088

FAX :
22730-79104

web site : www.infospot.gr
 
Επωνυμία : Χατζηαντωνιάδης Κωνσταντίνος (Εlectronet)
Διεύθυνση : οδός Γοργύρας , Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα : Εμπορία Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών Ειδών
Τηλέφωνο : 22730-89410 , 22730-89411
FAX : 22730-89419
e-mail: [email protected]

Επωνυμία : EXPERT
Διεύθυνση : Γοργύρας Καρλόβασι Σάμου & Yπ/μα Βαθύ Σάμου Κανάρη 22
Δραστηριότητα : Καταστήματα Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών Ειδών
Τηλέφωνο : 22730-35922, 22730-35888

Fax : 22730-35888, 22730-23371
E-mail : [email protected] / [email protected]

Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr