ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Μάρμαρα - Πέτρες (1)

Επωνυμία : Τσακίρης
Διεύθυνση : οδός Αγ. Νικολάου ,Όρμος Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα : Εμπορία φυσικών και τεχνικών πετρομάτων -Τζάκια - Πλακάκια
Τηλέφωνο : 2273034422 , 2273033846
FAX : 2273034422
Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr