ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Αρχιτέκτονες (2)

Επωνυμία : Τεχνικό Γραφείο Στέλιος Λουλούργας - Πένη Πετράκου
Διεύθυνση : Λυκούργου Λογοθέτη, Πυθαγόρειο Σάμου
Δραστηριότητα :
Αρχιτέκτων - Π
ολιτικός μηχανικός

Τηλέφωνο : 22730-62031, 6977719486, 6937466358  

FAX : 22730-61137

E-mail : [email protected]

Επωνυμία : Μαργαρώνης Εμμ. Νικόλαος
Διεύθυνση : Γοργύρας , Καρλόβασι Σάμου

Δραστηριότητα : Αρχιτέκτων Μηχανικός (Μελέτες Επιβλέψεις Κατασκευές )

Τηλέφωνο : 6972219772
Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr