ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Δρομολόγια ΚΤΕΛ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΣΑΜΟ 


ΚΟΚΚΑΡΙ-ΛΕΜΟΝΑΚΙΑ-ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΑΥΛΑΚΙΑ-ΤΣΑΜΠΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ: 08:30-11:00-12:20-14:00-17:00
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ: 06:15-08:00-09:30–11:00-12:45-14:00–17:00
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΕΣΩ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ)
09:45
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ: 09:45-(08:00-11:00-12:45-17:00 ΜΕΣΩ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)
ΧΩΡΑ: 08:00-09:45-11:00-12:45-14:00-17:00
ΠΟΤΟΚΑΚΙ: -
ΗΡΑΙΟΝ: 06:15-14:00
ΠΑΓΩΝΔΑ: 06:15 – 14:00 Κάθε Δευτέρα
ΜΥΛΟΙ: 06:15 – 14:00 Κάθε Δευτέρα
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΟΙ: -
ΠΥΡΓΟΣ: 14:00
ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ: 08:00 Κάθε Δευτέρα
ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ:  14:00 Κάθε Δευτέρα
ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ: 12:20
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΔΡΑΚΑΙΟΙ:  12:20 Κάθε Δευτέρα
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: 6:15 - 08:00 - 11:00 - 12:45 - 14:00 – 17:00
ΓΙΑ ΣΑΜΟ ΑΠΟ


ΤΣΑΜΑΔΟΥ-ΛΕΜΟΝΑΚΙΑ-ΚΟΚΚΑΡΙ: 07:30-08:45-10:05-13:00 –15:30- 17:30
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΟΥ-ΑΥΛΑΚΙΑ: 07:00-08:15-09:30-12:30 -15:00-17:00
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ - ΧΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ - ΣΑΜΟΣ: 08:20–11:20-13:00-17:20
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ - ΣΑΜΟΣ: 07:20- 10:15 -12.55-15:15
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ: 08:30-10:00-11:30-13:15-17:30
ΧΩΡΑ: 07:50-08:25-10:10-11:25-13:10-17:25
ΠΟΤΟΚΑΚΙ: -
ΗΡΑΙΟΝ: 07:10-15:00
ΠΑΓΩΝΔΑ: 07:00-14:50 Κάθε Δευτέρα
ΜΥΛΟΙ: 06:45 – 14:50 Κάθε Δευτέρα
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΟΙ: -
ΠΥΡΓΟΣ: 07:30
ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ: 12:15 Κάθε Δευτέρα
ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ: 07:10:00 Κάθε Δευτέρα
ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ: 15:45
ΔΡΑΚΑΟΙ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 06:10-14:45 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΧΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ - ΣΑΜΟΣ: 08:25 - 9:55 - 11:25 - 12:40- 13:10 - 15:05 – 17:25 - 18:35 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ - ΣΑΜΟΣ: 07:20-15:05- 17:25

 


ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ ΣΑΜΟ ΓΙΑ

ΚΟΚΚΑΡΙ-ΛΕΜΟΝΑΚΙΑ-ΤΣΑΜΑΔΟΥ - ΑΥΛΑΚΙΑ-ΤΣΑΜΠΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ:
08:30-14:00-17:00
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ: 11:00-14:00–16:00
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ: 11:00-14:00 ΜΕΣΩ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: 11:00–14:00 – 16:00


ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΙΑ ΣΑΜΟ ΑΠΟ

ΤΣΑΜΑΔΟΥ-ΛΕΜΟΝΑΚΙΑ-ΚΟΚΚΑΡΙ: 10:00-13:00-15:30
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΟΥ-ΑΥΛΑΚΙΑ: 09:30-12:30-15:00
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ - ΧΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ - ΣΑΜΟΣ: 11:20 -14:20
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ - ΣΑΜΟΣ: 16:20
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ: 11:35-14:35
ΧΩΡΑ: 11:30 -14:30
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΧΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ - ΣΑΜΟΣ: 11.25-14.25
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ - ΣΑΜΟΣ: 16:30
Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr