ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2016 10:08

Στο 24% του εθνικού εισοδήματος η μαύρη εργασία στην Ελλάδα

Στο 24% του ΑΕΠ ανερχόταν το προϊόν της «μαύρης» εργασίας στην Ελλάδα το 2012 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), κατατάσσοντας τη χώρα μας στην πρώτη πεντάδα της Ευρωζώνης, ενώ οι τομείς στους οποίους «ευδοκιμεί» το φαινόμενο είναι οι κατασκευές, οι οικιακές υπηρεσίες, η γεωργία, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες και η εστίαση.
Σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, η Ευρωβουλή υιοθέτησε χθες την πρόταση της Κομισιόν για τη σύσταση «ευρωπαϊκής πλατφόρμας».
Η πλατφόρμα θα προωθήσει τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, των συνδικάτων και των εργοδοτών για την καλύτερη αντιμετώπιση ενός προβλήματος που καταστρέφει την ευρωπαϊκή οικονομία και προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι η παραοικονομία αντιστοιχεί στο 18,4% του ΑΕΠ της Ενωσης.
Τα υψηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε. καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (31,9%) και στη Ρουμανία (29,1%). Η αδήλωτη εργασία περιλαμβάνει γενικά όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις φορολογικές υπηρεσίες και τις επιθεωρήσεις εργασίας.
Η πλατφόρμα θα ενθαρρύνει τις πρακτικές, αποτελεσματικές και αποδοτικές διασυνοριακές δράσεις και θα αναπτύξει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων. Ομως, δεν θα παρεμβαίνει στις ενέργειες των κρατών-μελών, ούτε θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τις εθνικές νομοθεσίες, καθώς οι σχετικοί ορισμοί και τα κανονιστικά συστήματα διαφέρουν σε κάθε χώρα.
Η πλατφόρμα θα ασχοληθεί με όλες τις μορφές της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Θα αποτελείται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο που θα ορίζεται από κάθε κράτος-μέλος για να το εκπροσωπεί, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι τέσσερις εκπροσώπους διακλαδικών κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ε.Ε., οι οποίοι θα εκπροσωπούν ισότιμα εργοδότες και εργαζομένους.
Στις συνεδριάσεις της πλατφόρμας θα συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
Επικίνδυνες συνθήκες Οπως τονίζει η Ευρωβουλή, η αδήλωτη εργασία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, οι οποίοι αναγκάζονται να δεχτούν επισφαλείς και συχνά επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, πολύ χαμηλότερες αποδοχές, σοβαρές παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και προστασία σημαντικά υποδεέστερη εκείνης που ορίζει η νομοθεσία περί εργασίας και κοινωνικής προστασίας, χάνοντας τις δέουσες κοινωνικές παροχές, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης. Η αδήλωτη εργασία μπορεί να συμβάλει σε ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως κοινωνικό ντάμπινγκ, ιδίως σε διασυνοριακές υποθέσεις.
Η πλατφόρμα αναμένεται να συμβάλει στην εξάλειψη της καταχρηστικής εφαρμογής της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της αδήλωτης εργασίας.
Το Συμβούλιο Υπουργών αναμένεται να εγκρίνει τώρα και τυπικά την απόφαση, η οποία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ.
 
 
Διαβάστηκε 3613 φορές
Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr