ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Επωνυμία : Εν Λευκό (Γεώργιος Γεωργίου)
Διεύθυνση :  Θεμιστοκλή Σοφούλη,Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα : Tέντες - Μοκέτες - Χαλιά - Λευκά Είδη
Τηλέφωνο : 22730 34150 - 22730 34129

 

Επωνυμία : Εν Λευκό (Γεώργιος Γεωργίου)
Διεύθυνση :  Θεμιστοκλή Σοφούλη,Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα : Tέντες - Μοκέτες - Χαλιά - Λευκά Είδη
Τηλέφωνο : 22730 34150 - 22730 34129

 

Επωνυμία : Υλικά Οικοδομών (Κων/νος & Αλέκος Σαράντου)
Διεύθυνση : Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα : Εμπόριο Σιδήρου Μπετού & Χρωμάτων, Υλικά Οικοδομών
Τηλέφωνο : 22730 33094
Fax : 22730 34055
 
Σελίδα 2 από 2
Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr