ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015 15:13

Αφορολόγητο με... κάρτα

Φοροεκπτώσεις μόνο για δαπάνες με «πλαστικό χρήμα» θα ισχύσουν από την 1-1-2016, σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς σταδιακά όλες οι συναλλαγές θα γίνονται υποχρεωτικά με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Αυτό σημαίνει ότι καταργούνται οι χάρτινες αποδείξεις και οι καταναλωτές θα πρέπει να πληρώσουν με πλαστικό χρήμα ή μέσω e-banking ένα ποσό που θα φτάνει έως τα 9.545 ευρώ προκειμένου να πετύχουν τη μέγιστη φοροέκπτωση.

Για πολλούς ο στόχος αυτός δεν είναι άπιαστος, καθώς μετά τα capital controls μεγάλο μέρος των συναλλαγών γίνονται με πλαστικό χρήμα, πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.

Αυτό που αλλάζει στη ζωή μας είναι ότι κάθε μισθωτός και συνταξιούχος του οποίου το ετήσιο εισόδημα είναι χαμηλότερο των 9.545 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μέσω e-banking ένα συγκεκριμένο ποσό δαπανών για να μην πληρώσει φόρο.

Κάθε μισθωτός και συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 9.545 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει με «πλαστικό χρήμα» ή μέσω e-banking 9.545 ευρώ για να του αναγνωρίσει η εφορία την ανώτατη έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.

Για την κάλυψη του ποσού των 9.545 ευρώ θα αναγνωρίζονται οποιεσδήποτε δαπάνες έχουν εξοφληθεί από μία μόνο πιστωτική κάρτα ή από μία μόνο χρεωστική κάρτα. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για αγορές καταναλωτικών αγαθών, παροχή υπηρεσιών, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια, φάρμακα, καύσιμα κλπ.

Στην περίπτωση της χρεωστικής κάρτας, ο συνδεδεμένος μ’ αυτήν τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει προηγουμένως να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά, στο ΤΑΧΙSnet, ως προοριζόμενος να εξυπηρετήσει την εξόφληση δαπανών με «πλαστικό χρήμα» για την κάλυψη ποσού μέχρι 9.545 ευρώ και την κατοχύρωση της αντίστοιχης έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ.

Όσο για τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, θα πρέπει να εισπράττουν μέσω ενός και μοναδικού επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους, τα οποία θα τους πληρώνουν οι πελάτες τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών (μέσω καρτών ή ηλεκτρονικής τραπεζικής).

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Σάμου κ. Νικόλαος Κατρακάζος, σχετικά με τη διαδικασία κατάσχεσης κινητών περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που αφορά παλαιά οφειλή από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Σάμου, διευκρινίζει τα ακόλουθα:
«Η Π.Ε. Σάμου κληρονόμησε το αποτέλεσμα μιας αγωγής που αφορούσε λιμενικό έργο του 1997, μια αγωγή που κατατέθηκε το 2000 και μια απόφαση που εκδόθηκε το 2012.
Ειδικότερα, η διεκδίκηση αφορά την τεχνική εταιρεία “ΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” που υπήρξε ανάδοχος του δημόσιου έργου “Επέκταση του προσήνεμου Μώλου λιμένος Καρλοβασίου Β’ φάση”, με σύμβαση που υπογράφηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1997 από την τότε αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου.
Κατά την εκτέλεση του έργου η αρμόδια διευθύνουσα υπηρεσία της Ν.Α. επέστρεψε 2 λογαριασμούς-πιστοποίησης για αξία εκτελεσθέντων εργασιών στηριζόμενη σε ουσιαστικούς λόγους και παραλείψεις της αναδόχου εταιρείας. Οι ενστάσεις της αναδόχου για τις αποφάσεις αυτές απορρίφθηκαν αρμοδίως, όπως και η αίτηση θεραπείας από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (1999). Κατόπιν αυτών η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο την 16η Μαρτίου 2000 προσφυγή- αγωγή κατά της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου και του Ελληνικού Δημοσίου, ζητώντας να ακυρωθούν οι αναφερόμενες αποφάσεις Υπουργού και τεχνικών υπηρεσιών της τότε Ν.Α. Σάμου. Στο μεταξύ, η εταιρεία «ΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και με βάση την περί δημοσίων έργων νομοθεσία και διαδικασίες, κηρύχθηκε έκπτωτη από τις τεχνικές υπηρεσίες της Ν.Α. Σάμου και η απόφαση έκπτωσης στις 8 Οκτωβρίου 1999 επικυρώθηκε με απόφαση της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής Σάμου και ακολούθως επικυρώθηκε και από το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.
Επί της ανωτέρω αγωγής το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε το 2012 την αριθμ. 607 απόφαση, με την οποία δικαίωσε την τεχνική εταιρία. Όταν η αντίδικος εταιρεία αξίωσε πλέον από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου – διάδοχο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης – την πληρωμή της, την άνοιξη του 2014 ασκήθηκε αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ορίστηκε δικάσιμος η 9/2/2015. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή για τυπικούς λόγους (διαφορά κάτω των 200.000 ευρώ).
Στο μεταξύ, άλλη τεχνική εταιρεία το Νοέμβριο του 2014 επέβαλε στα χέρια μας ως τρίτου κατάσχεση για δικές της παλαιότερες δικαστικές αποφάσεις απαιτήσεων κατά της “ΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” .
Η “ΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” στις 18/2/15 κοινοποίησε στην έδρα της Περιφέρειας επιταγή προς πληρωμή της αριθμ. 607/2012 απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου και αμέσως μετά προχώρησε σε κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού της Π.Ε. Λέσβου και όχι της Π.Ε. Σάμου. Ασκήθηκαν τα ένδικα μέσα της ανακοπής και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής στο αρμόδιο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, αίτημα που έγινε δεκτό και η διαδικασία της εκτέλεσης σταμάτησε.
Η Π.Ε. Σάμου δέσμευσε το ποσό των 192.000 ευρώ που αφορούσε στην τελεσίδικη απόφαση αναμένοντας τις εξελίξεις σχετικά με τη διαμάχη της “ΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” με την άλλη τεχνική εταιρεία η οποία επέβαλε στα χέρια μας ως τρίτου κατάσχεση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει που θα έπρεπε να γίνει η πληρωμή του ποσού που καθόριζε η 607/2012 απόφαση.
Η “ΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” δια του δικηγόρου της την προηγούμενη Παρασκευή επέλεξε μια πρωτοφανή και με άλλη στόχευση ενέργεια. Παραιτήθηκε από την αρχική της επιταγή και όλων των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και αποφάσισε να ικανοποιήσει την απαίτησή της με κατάσχεση κινητών πραγμάτων (έπιπλα και αυτοκίνητα) όχι της Π.Ε. Σάμου η οποία άλλωστε είχε ήδη δεσμευμένο το ποσό για να πληρώσει, αλλά της Π.Ε. Λέσβου όπου δηλαδή είναι και η έδρα του δικηγόρου της. Βεβαίως η κίνηση αυτή πέρα από τη δημιουργία εντυπώσεων, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορούσε να φέρει για την εντολοδόχο εταιρία, αφού η πληρωμή δημόσιου χρήματος γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία και προϋποθέσεις και είναι φυσικά αδύνατο να γίνει απόγευμα Παρασκευής οπότε και εξελίχθηκε η διαδικασία της κατάσχεσης. Καθόσον εντελώς ξαφνικά το μεσημέρι της Παρασκευής εμφανίστηκε η δικαστικός επιμελητής στα γραφεία της ΠΕ Λέσβου απαιτώντας την άμεση πληρωμή γνωρίζοντας ότι για να γίνει πληρωμή δημόσιου χρήματος απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία και προϋποθέσεις. Η διευθύντρια της αρμόδιας διεύθυνσης της Π.Ε. Σάμου επικοινώνησε μαζί της, της ζήτησε την προσκόμιση των από το νόμο οριζόμενων δικαιολογητικών ενώ την ενημέρωσε ότι η Π.Ε. Σάμου μετά από εντολή του Αντιπεριφερειάρχη προχώρησε ήδη στην αποδέσμευση του ποσού στην Τράπεζα Πειραιώς που είχε δεσμεύσει προνοώντας για την πληρωμή της απαίτησης, ενώ ήδη είχε κινηθεί η διαδικασία της εξασφάλισης έγκρισης της πληρωμής από τα συλλογικά αλλά και ελεγκτικά όργανα που ο νόμος ορίζει. Καθίσταται κατά συνέπεια σαφές ότι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εν προκειμένω της Π.Ε. Σάμου, με επιμέλεια έχουν ασκήσει τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους.
Εμείς ως Περιφερική Αρχή, σε μια Ενότητα όπως αυτή της Σάμου που είναι «φορτωμένη» και με πολλά παρόμοια «βάρη» από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα ξεχασμένη από την κεντρική διοίκηση, είμαστε υποχρεωμένοι ακολουθώντας πιστά τις ισχυρές εντολές που οι κάτοικοι των νησιών μας έδωσαν, να εξαντλούμε κάθε μέσο και κάθε δυνατότητα για την προστασία του δημόσιου χρήματος. Ενέργειες υπέρμετρης άσκησης εξουσίας, εκφοβισμού και απειλών σαν αυτές που ζήσαμε την Παρασκευή μας χαλυβδώνουν ακόμη περισσότερο και φυσικά δεν μας πτοούν».
Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει την Κυριακή από τη δυτική Ελλάδα - Τη Δευτέρα θα επεκταθεί στη Θράκη, και τα νησιά του Αιγαίου - Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ.
 
Για ραγδαία επιδείνωση του καιρού από την Κυριακή και τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα κάνει λόγο σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με τον «πορτοκαλί» συναγερμό από την ΕΜΥ «τα φαινόμενα που προβλέπονται θα είναι ασυνήθιστα και μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές». Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που θα διαρκέσει τουλάχιστον για 48 ώρες αναμένεται να είναι οι βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις νοτιάδες που θα φτάνουν τοπικά τα 7-8 μποφόρ.
Συγκεκριμένα την Κυριακή οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και πιθανόν τη δυτική Μακεδονία. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί τη Δευτέρα σε κεντρική-ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα πεζοί ή με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και για αρκετές ώρες μετά το τέλος εκδήλωσής τους.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια). - Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Πηγή: protothema.gr
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 00:39

Επίσκεψη Ιερώνυμου στη Σάμο

Επίσκεψη στη Σάμο πραγματοποίησε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος χαρακτήρισε ''δύσκολη'' αυτή την περίοδο για την πατρίδα και ιδιαίτερα για τα νησιά που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.
 
Ωστόσο, όπως τόνισε στην ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός:
Είναι από τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες της ζωής. Εκείνο που λέμε και εμπνεόμαστε είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να προσπαθήσουμε για να ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία.
Εξάλλου, όπως ανέφερε, το νόημα της επίσκεψής του στη Σάμο είναι «βλέποντας τους Σαμιώτες, να πάρουμε εμείς κουράγιο και όχι να δώσουμε σ' αυτούς που έχουν δύναμη και αγωνίζονται». Γιατί, επισήμανε, «σ' αυτές εδώ οι εσχατιές οι νησιώτες έχουν κάτι ιδιαίτερο να προσφέρουν σε όλους μας».
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, υπέγραψε τη σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης υποέργων του έργου «Προμήθεια 2 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», συνολικού προϋπολογισμού 119.679 ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Η Περιφερειάρχης μετά την υπογραφή της σύμφωνης γνώμης, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών του Βορείου Αιγαίου.
1. Μετά τα πρόσφατα τραγικά ναυάγια, οι συγγενείς πρώτου βαθμού των θυμάτων, οι οποίοι προσήλθαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου  για την αναγνώριση των σωρών των οικείων τους, διατύπωσαν το αίτημα, εάν είναι δυνατό, να αποφευχθεί η νεκροτομή, διότι αντίκειται στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

2. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου μετέφερε το αίτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου και η κυρία Εισαγγελέας υπέδειξε την εξής διαδικασία: εάν οι συγγενείς των θυμάτων ήταν παρόντες στο ναυάγιο και βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση στη μητρική τους γλώσσα και τα Ελληνικά, παρουσία διαπιστευμένου μεταφραστή, ότι δεν έχουν αμφιβολίες για τα αίτια θανάτου του οικείου προσώπου και δεν επιθυμούν να γίνει νεκροτομή, το Νοσοκομείο να προχωράει στην έκδοση πιστοποιητικού θανάτου, στο οποίο θα αναγράφεται ως αιτία θανάτου ο πνιγμός στη θάλασσα.

3. Το Νοσοκομείο εφάρμοσε σχολαστικά τα ανωτέρω, σε όσες περιπτώσεις πληρούσαν τις προϋποθέσεις και στη συνέχεια οι σωροί παροδόθηκαν στους οικείους τους. Όταν οι συγγενείς δηλώνουν αδυναμία να αναλάβουν την διαδικασία και τα έξοδα της ταφής, λαμβάνεται μέριμνα να θάβονται δαπάναις του Δήμου Σάμου και καταβάλλεται προσπάθεια να τηρείται, στο μέτρο του εφικτού, το τελετουργικό που προβλέπεται από την θρησκεία τους.

4. Στη Σάμο δεν υπάρχει ιατροδικαστική υπηρεσία (πρόκειται για υπηρεσίες του υπουργείου δικαιοσύνης, που συστήνονται στις έδρες των εφετείων) και οι νεκροψίες – νεκροτομές, εδώ και δεκαετίες, πραγματοποιούνται από τους χειρουργούς του Νοσοκομείου, σε γνώση και κατ’εντολη των διωκτικών και δικαστικών αρχών, χωρίς ποτέ να έχει αμφισβητηθεί η επιστημονική η νομική τους αξιοπιστία. Αυτή η τακτική, αποφασίστηκε να τηρηθεί και για τους πρόσφυγες – θύματα ναυαγίων, σε συνεννόηση πάντα με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου.

5. Βιώνουμε πρωτόγνωρες, δραματικές καταστάσεις, αντικρύζουμε άψυχα κορμιά μικρών παιδιών, ζούμε τον σπαραγμό των ανθρώπων και προσπαθούμε να τους στηρίξουμε, να απαλύνουμε τον πόνο τους,  να σεβαστούμε τα πιστεύω τους, να τους διευκολύνουμε, όσο μπορουμε, να θάψουν τους νεκρούς τους και να συνεχίσουν το δρόμο της προσφυγιάς.

Εκ της Διοικήσεως

Στη Διεθνή Τουριστική έκθεση «World Travel Market 2015» στο Λονδίνο συμμετείχε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με stand παρουσίασης όλων των νησιών εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ. Επίσης, με ξεχωριστό stand προβλήθηκε η Λέσβος, ύστερα από δωρεάν παραχώρηση stand από τον ΕΟΤ, στο πλαίσιο της ειδικής προβολής που γίνεται στο νησί λόγω των συνεπειών του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος.

Η «WTM» που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 2-5 Νοεμβρίου, αποτελεί την κορυφαία έκθεση για τους επαγγελματίες του τουρισμού παγκοσμίως. Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και αρμόδιος για θέματα Τουρισμού κ. Νίκος Κατρακάζος και στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού. Παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Δήμου Λέσβου, του Δήμου Χίου, του Δήμου Σάμου, του Επιμελητηρίου Λέσβου, καθώς και επιχειρηματίες του Τουρισμού από τη Λέσβο και τη Σάμο. Στην έκθεση παραβρέθηκε και η υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, η οποία και επισκέφθηκε όλους τους συνεκθέτες του περιπτέρου του ΕΟΤ και είχε σύντομη συνομιλία μαζί τους.

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΕΟΤ την πρώτη ημέρα της έκθεσης σε δημοσιογράφους και touroperator, η Υπουργός έδωσε έμφαση στον τουρισμό 12 μηνών το χρόνο και στις ειδικές μορφές τουρισμού. Αναφέρθηκε στην αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, παρά την αρνητική δημοσιότητα για τη χώρα μας στο εξωτερικό, τόσο λόγω των οικονομικών εξελίξεων από τις αρχές του έτους αλλά και λόγω της κρίσης του μεταναστευτικού στα ελληνικά νησιά. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην στήριξη από τις παραδοσιακές αγορές και ιδιαίτερα τη Βρετανική λέγοντας: «Οι Βρετανοί είναι εξαιρετικοί άνθρωποι με μεγάλη καρδιά και αγαπούν την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της και έχουμε πολύ καλή σχέση. Στα νησιά το πρόβλημα με τους πρόσφυγες προέκυψε τις πρώτες 2 ή 3 εβδομάδες, τώρα έχει επιλυθεί και όλα έχουν επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς».

Το περίπτερο της Περιφέρειας επισκέφτηκαν ο παραγωγός και η συντάκτης του βραβευμένου με τα BritishTravelPressAwards, «GreenTraveller». Δημοσιογραφική ομάδα του ανωτέρω ηλεκτρονικού μέσου, είχε επισκεφτεί τη Λέσβο και τη Χίο τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο ταξιδιού (presstrip) που διοργάνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Αποτέλεσμα αυτού του ταξιδιού ήταν η δημιουργία ενός video για τα δύο νησιά, το οποίο και έπαιζε όλες τις ημέρες της έκθεσης στις οθόνες του περιπτέρου της Ελλάδας. Επίσης, παρουσιάστηκε και το νέο video παραγωγής του EOT για τη Λέσβο.

Στο stand της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, την δεύτερη και την Τρίτη ημέρα της έκθεσης εκδήλωση οινογευσιγνωσίας με προσκεκλημένους touroperator, οι οποίοι δοκίμασαν κρασιά από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς επίσης ούζο και λικέρ μαστίχας. Παράλληλα, τους έγινε παρουσίαση για τους νησιωτικούς μας προορισμούς και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας πραγματοποίησαν σειρά επαφών με επαγγελματίες του τουρισμού, δημοσιογράφους και λοιπούς φορείς, στο πλαίσιο προβολής και προώθησης των νησιών του Β. Αιγαίου. Τα στοιχεία των επαφών αυτών θα αποσταλούν από τη Διεύθυνση Τουρισμού στους επαγγελματίες του Βορείου Αιγαίου προς αξιοποίησή τους.

 

Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2015 01:01

Φωνή αγωνίας από τη Σάμο

Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Νίκου Κατρακάζου για την εκρηκτική αύξηση του αριθμού των προσφύγων και των μεταναστών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη νησί.
Με πολύ μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε, ανήμποροι να αντιδράσουμε, τον εκρηκτικά αυξανόμενο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που κατά χιλιάδες έρχονται στη Σάμο (και στο γειτονικό Αγαθονήσι τη ροή του οποίου έχει «αναλάβει» η Σάμος) και εγκλωβίζονται λόγω της μη ύπαρξης ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς τον Πειραιά.
Ένας απίστευτα μεγάλος αριθμός ανθρώπων, που καθημερινά μεγαλώνει, διαβιοί κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, σε καθεστώς αβεβαιότητας, που οδηγεί σε εντάσεις και μια σειρά άλλα θέματα που είναι αδύνατον να αντέξει πλέον η περιορισμένη δυνατότητα του νησιού.
Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε το δίκαιο των αιτημάτων του αγώνα των ναυτεργατών ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε το παραμικρό πρόβλημα στον αγώνα αυτό. Όμως, εάν δεν υπάρξει άμεση κίνηση εκτόνωσης της κατάστασης με έστω κάποια δρομολόγια για τη μεταφορά αριθμού προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά, δυστυχώς είμαστε σίγουροι ότι βρισκόμαστε κοντά στην ώρα που η κατάσταση δεν θα είναι πλέον διαχειρίσιμη και οι συνέπειες στη ζωή και
την οικονομία των νησιών μας θα είναι τραγικές.
Μέχρι σήμερα, χωρίς ουσιαστική κρατική συνδρομή, διαχειριστήκαμε το μεγάλο αυτό πρόβλημα χάρη στην προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης των τοπικών φορέων και των εθελοντών.
Σήμερα, τη δύσκολη αυτή ώρα, πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ιδιαίτερα το κεντρικό κράτος που έχει και την αποκλειστική ευθύνη για να ενεργήσει, ώστε οι τόσο σκληρά χτυπημένες κοινωνίες των νησιών μας από αυτό το πανευρωπαϊκό πρόβλημα να αντέξουν.
 
 
Για τις περικοπές στο Δημόσιο και τις διαπραγματεύσεις μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης. 
 
«Το Δημόσιο έχει χάσει τα τελευταία πέντε χρόνια έχει χάσει 350.000 ανθρώπους δυστυχώς οι οποίοι έχουν αποχωρήσει. Οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες σε τραγικό βαθμό. Έχουν γίνει περικοπές μισθών και έχουν γίνει αρκετές εξοικονομήσεις σε δαπάνες και λειτουργικά έξοδα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται. Όταν έχει μειωθεί το 30% των υπαλλήλων και 30% των μισθών σε όσους έχουν απομείνει μιλάμε για δραματική μείωση», είπε μιλώντας στον Real fm 97,8   ο Χριστόφορος Βερναρδάκης και αποκάλυψε ότι «ξεπαγώνουν» οι τριετίες, οι οποίες θα φέρουν μικρές αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους.  

«Αυτό που πρέπει να συνηθίσουμε είναι ότι μειώνουμε εξοικονομούμε αλλά όλη αυτή η εξοικονόμηση πρέπει να πηγαίνει κάπου παραγωγικά. Πρέπει να μπούμε σε μία λογική αναδιανομής οπωσδήποτε» είπε ο αναπληρωτής Διοικητικής Μεταρρύθμισης και συνέχισε: «Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι με το σενάριο που έχει επεξεργαστεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν θα έχουμε μειώσεις μισθών για ένα μεγάλο κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων. Για ένα μικρό ποσοστό θα υπάρξουν μικρές αυξήσεις 30, 40, 50 ευρώ. Ξεπαγώνουν οι τριετίες από την 1η Ιανουαρίου και αποσυνδέονται από τα μισθολογικά κλιμάκια. Και η αναδιανομή θα χρηματοδοτηθεί με την σταδιακή απομείωση ορισμένων μισθών».

«Οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά»

«Η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι στη συνάντηση με τον κ. Μοσκοβισί τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά. Ούτε πιέσεις υπήρξαν ούτε ήταν ασφυκτικές. Για τα κόκκινα δάνεια υπήρξε η τοποθέτηση του κ. Μοσκοβισί ότι οποιαδήποτε λύση δοθεί δεν θα είναι σε βάρος της κοινωνικής συνοχής», είπε ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. 

«Είναι κάποιες διαπραγματεύσεις που έχουν κάποιες γραμμές για όλους τους διαπραγματευτές. Δεν νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει. Υπάρχουν πάντα νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες. Και οι θεσμοί το αντιλαμβάνονται αυτό. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να επιλυθούν γρήγορα αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε κακό δρόμο», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και εξήγησε ότι είναι πιθανό το θέμα των «κόκκινων δανείων» να μην κλείσει την άλλη εβδομάδα. Επιπλέον τόνισε ότι θα υπάρξουν φόροι και από τα τυχερά παιχνίδια.
 
Πηγή: protothema.gr
 
 
Ένα από τα κορυφαία αρχαιολογικά ευρήματα της φετινής χρονιάς, είναι η ανακάλυψη 22 αρχαίων ναυαγίων που έγινε από κοινή ελληνοαμερικανική αρχαιολογική αποστολή στο μικρό αρχιπέλαγος των Φούρνων, που έχει έκταση μόλις 17 τετραγωνικών μιλίων και περιλαμβάνει 13 νησιά και νησίδες ανάμεσα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Σάμο και Ικαρία.

«Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία μας, με την πάροδο μόλις 13 ημερών προσθέσαμε ένα 12% στο σύνολο των γνωστών αρχαίων ναυαγίων στα ελληνικά χωρικά ύδατα», δήλωσε ο Peter Campbell, καθηγητής του πανεπιστημίου του Southampton και συν-διευθυντής του RPM Nautical Foundation, στο Discovery News,.

Οι Φούρνοι βρίσκονται ακριβώς στη μέση μιας μεγάλης διαδρομής μεταξύ ανατολής-δύσης, καθώς και της διαδρομής βορράς-νότου που συνέδεε το Αιγαίο με την Ανατολή. Τα πλοία που ταξίδευαν από την ελληνική ηπειρωτική χώρα στη Μικρά Ασία ή αυτά που απέπλεαν από το Αιγαίο για την ανατολή, έπρεπε να περάσουν από τους Φούρνους.

«Η Ικαρία και η δυτική ακτή της Σάμου δεν έχουν λιμάνια ή αγκυροβόλια, έτσι οι Φούρνοι είναι το πιο ασφαλές μέρος που θα μπορούσαν να σταματήσουν τα πλοία στην περιοχή», επεξηγεί ο Campbell.

Είναι η πρώτη φορά που μια υποβρύχια αρχαιολογική αποστολή οργανώθηκε στα νησιά. Αρχαιολόγοι από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και το RPM Nautical Foundation συνεργάστηκαν με ντόπιους σφουγγαράδες, ψαράδες και δύτες ελεύθερης κατάδυσης και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Η χρηματοδότηση προήλθε από το Ίδρυμα Frost, μια φιλανθρωπική οργάνωση του Ηνωμένου Βασιλείου που υποστηρίζει την έρευνα στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω κληροδοτήματος του πρωτοπόρου ενάλιου αρχαιολόγου Honor Frost.

«Σε μια τυπική έρευνα εντοπίζουμε τέσσερα ή πέντε ναυάγια ανά σεζόν στην καλύτερη περίπτωση», δήλωσε ο Έλληνας επικεφαλής, Γιώργος Κουτσουφλάκης. «Περιμέναμε μια επιτυχημένη σεζόν, αλλά κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος γι’ αυτό. Ναυάγια βρίσκονταν κυριολεκτικά παντού».

Πάνω από τα μισά ναυάγια χρονολογούνται στην Ύστερη Ρωμαϊκή Περίοδο (περίπου 300-600 μ.Χ.). Συνολικά, τα ναυάγια εκτείνονται από την Αρχαϊκή Περίοδο (700-480 π.Χ.), στην Κλασική (480-323 π.Χ.) και την Ελληνιστική (323 – 31 π.Χ.), μέχρι και την Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδο (16ος αιώνας).

«Αυτό που είναι εκπληκτικό είναι όχι μόνο ο αριθμός των ναυαγίων, αλλά και η ποικιλία των φορτίων, μερικά από τα οποία βρίσκονται για πρώτη φορά», δήλωσε ο κ. Κουτσουφλάκης.

Τα φορτία αποκαλύπτουν εμπορικές συναλλαγές μεγάλων αποστάσεων ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο, την Κύπρο, την Ανατολή και την Αίγυπτο σε όλες τις προαναφερθείσες περιόδους. Τουλάχιστον τρία πλοία μετέφεραν φορτίο με αμφορείς ή αγγεία, τα οποία δεν έχουν βρεθεί στο παρελθόν σε άλλα ναυάγια.

Αυτά είναι κυρίως σαμιακοί αμφορείς της Αρχαϊκής περιόδου (700-480 π.Χ.) και της Υστερορωμαϊκής περιόδου (3ος-7ος αιώνας μ.Χ.). Επίσης, σινωπικοί (σε σχήμα καρότου) αμφορείς και μεγάλοι αμφορείς της Μαύρης Θάλασσας του 2ου αιώνα μ.Χ. που περιέχουν σάλτσα ψαριού ψαριού (τον γνωστό γάρο, τον οποίο χρησιμοποιούσαν ως άρτυμα στα πιάτα τους οι Ρωμαίοι και αργότερα οι Βυζαντινοί.

Οι αρχαιολόγοι χαρτογράφησαν το κάθε ναυάγιο χρησιμοποιώντας φωτογραμμικές μεθόδους για τη δημιουργία τρισδιάστατων σχεδίων του θαλάσσιου χώρου. Αντιπροσωπευτικά ευρήματα ανασύρθηκαν από κάθε ναυάγιο προκειμένου να ερευνηθούν και να αναλυθούν και ίσως εκτεθούν σε μουσεία μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα 22 ναυάγια και την ευρεία χρονολογική κλίμακα των ευρημάτων, που ισοδυναμεί περίπου με ένα ναυάγιο ανά αιώνα, συμπεραίνουμε ότι το αγκυροβόλημα στους Φούρνους ήταν ένα αρκετά ασφαλές στοίχημα για τους ναυτικούς», δήλωσε ο Campbell.

«Αυτά τα ναυάγια πιθανότατα προήλθαν από μια ξαφνική καταιγίδα ή βλάβη στον ναυτικό εξοπλισμό των πλοίων, όπως για παράδειγμα ένα σπασμένο πηδάλιο που εμπόδιζε τον έλεγχο του πλοίου», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο αριθμός των ναυαγίων είναι πιθανό να αυξηθεί. Οι αρχαιολόγοι έχουν εξετάσει μόνο το 5% των ακτών του αρχιπελάγους, και είναι βέβαιοι ότι πολλά περισσότερα ναυάγια θα ανακαλυφθούν στην περιοχή.

«Σχεδιάζουμε να επιστρέψουμε στους Φούρνους το επόμενο έτος και να συνεχίσουμε την έρευνα», είπε ο Campbell.

http://i0.wp.com/www.nooz.gr/Uploads/aaentairtenment14/assets_Lfournsower.jpg

 

Πηγή: patrastimes.gr

 
Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr