ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Επωνυμία : Ασφάλειες Ανταλλακτικά (Τριαντάφυλλος Ταρλάνης)
Διεύθυνση : 8ης Μαίου, Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα : Ασφάλειες Ανταλλακτικά
Τηλέφωνο :
22730-78064, 6948899686

Fax : 22730-78074

E-mail : tarlanis@otenet.gr

 

Επωνυμία : Ασφάλειες Ανταλλακτικά (Τριαντάφυλλος Ταρλάνης)
Διεύθυνση : 8ης Μαίου, Καρλόβασι Σάμου
Δραστηριότητα : Ασφάλειες Ανταλλακτικά
Τηλέφωνο :
22730-78064, 6948899686

Fax : 22730-78074

E-mail : tarlanis@otenet.gr

 

Κατηγορία Ασφάλειες
Copyright © 2012-2013 | All rights reserved.Designed & hosted by thinkitweb.gr